Večer udělování ocenění Osobností Litovle na pozadí koncertu v kapli sv. Jiří

Autor: Petr Dolinský <dolinsky%40volny.cz>, Téma: Ze světa fotografie, Vydáno dne: 31. 10. 2013
U příležitosti státního svátku připomínajícího vznik samostatného Československa bylo v úterý 29. října v kapli sv. Jiří uděleno ocenění Osobnost Litovle pěti občanům našeho města, kteří pro něj a své spoluobyvatele vykonali záslužnou práci.Oceněna byla paní Božena Halvová, mnohaletá sbormistryně DPS Mládí (pro její hospitalizaci v nemocnici ocenění převzala její dcera Zuzana Kreuzziegerová).Pan Milan Beňa je čelním představitelem litovelské házené.
Pan Josef Hubáček už léta vede litovelskou kroniku, je také předsedou Seniorklubu.
Pan Miroslav Pinkava - člen Fotoklubu Litovel - se téměř celý život úspěšně věnuje fotografování, v jeho díle se odráží mj. i Litovel ve svých proměnách.
A pan Lubomír Šik, bývalý kronikář města, je vtělené vědění o historii našeho města, autor Litovelských pamětí a řady dalších publikací věnujících se minulosti Litovle.

Součástí tohoto slavnostního večera byl i koncert Jitky Šuranské - na folklóru vyrostlé zpěvačky z jihovýchodní Moravy, s čistým hlasem bez manýr a s citem pro zpívanou písničku.
V Litovli naposledy vystupovala s Jiřím Plockem v roce 2007.Jitka je členkou Cimbálové muziky Stanislava Gabriela a houslistka zlínské filharmonie. Tato fascinující mladá dáma s houslemi a nádherným hlasem je už na první pohled na hony vzdálena všem krojovaným pseudofolkloristům.

Jitka sama o sobě uvádí: Jsem houslistka a zpěvačka. Nebo snad zpěvačka a houslistka? Kdo by řešil pořadí... Mé kořeny jsou silné, moravské... Tak silné, že je nechci opouštět. Zároveň hledám novou cestu k vyjádření, zpívám starobylé texty a nápěvy a fidluju k nim na housličky.


Koncert v kapli sv Jiří byl jak důstojným připomenutím výročí České republiky, tak i poděkováním oceněným osobnostem našeho města. Závěr nevšedního podzimního večera patřil ve společném podání všech zúčastněných české hymně.


foto: Petr Dolinský