Činnost fotoklubu

Historie fotoklubuFotografové se v Litovli sdružovali již ve třicátých letech. ale soustavná činnost je zdokumentována až po válce. Ustavující schůze klubu fotoamatérů a filmových pracovníků se konala 17.9.1947 u Bílého koníčka. Jubileum, které si tak připomínáme, se týká tohoto fotokroužku, který se po roce 1954 stal součástí okresního Domu osvěty. Nebyla to však jediná organizace fotografů v Litovli.

Když vznikl roku 1949 závod Křižík (pozdější Gramozávody a Tesla), byl i zde založen fotokroužek a začal vyvíjet pestrou činnost. Ve funkci předsedy se vystřídali Josef Wagner, Stanislav Pařízek a Lubomír Šik. Od rodinných fotografií se postupně přešlo k vážnější práci, vznikl okresní poradní sbor a navázal se kontakt s olomouckou skupinou DOFO (Dobrá fotografie). Významnou zkušeností s reportážní a portrétní fotografií byly propagační snímky pro ochotnické divadlo. Roku 1959 se v Litovli slavilo deset let výroby gramofonů, k této příležitosti byla připravena první výstava fotografií, nejspíš poprvé se v Litovli představily výstavní formáty 30 x 40 cm.

Ze schůze v r. 1955

rok 1955

Roku 1960 zanikl po zrušení okresu i Okresní dům osvěty, náhradou se spojily dosavadní kulturní instituce ve městě a vznikl Sdružený závodní klub ROH. Zde se sloučily všechny dosavadní organizace a fotokroužek, který patřil k nejaktivnějším, měl nyní v průměru kolem 25 členů, předsedou zůstal Lubomír Šik. Fotografové pořádali kurzy pro začátečníky, ale zejména zahájili tradici pravidelných členských výstav. Od roku 1962 významně obohatila činnost účast v mapových okruzích. Členové se učili posuzovat kvalitu fotografií, poznali jak pracují jinde a srovnávali vlastní úroveň. Od roku 1963 se členové začali věnovat barevné fotografii, ale hlavně diapozitivům. Vznikala souvislá pásma obrazů s doprovodným textem a ve spolupráci s divadelním souborem i náročná představení, jako Hučivá Desná, či polyekran Královské město Litovel roku 1965.

Ze schůze 22.1.1980

rok 1980
zleva : Pavel Čunderle, Ladislav Kryl, Miroslav Pinkava, Antonín Kocián, Jiří Maxant, Rudolf Holčák, v čele Vlastimil Kulhánek, vedle něj Luboš Benada, dále Jaroslav Prokeš, Pavel Forst, Jiří Hlavinka

Po normalizačních zásazích odešel v r.1972 po 17 letech z vedení kroužku Lubomír Šik a předsedou se stal Vlastimil Kulhánek. Novým prvkem ve snaze o zvýšení úrovně byla účast 7 členů ve večerní škole výtvarné fotografie v Olomouci, výsledkem byla první místa (V. Kulhánka, P.Forsta aj.) v několika soutěžích i litovelské kolekce na přehlídce amatérské fotografie AMFO 77 v Martině. V roce 1977 byla budována nová fotokomora ve dvoře Závodního klubu. Na samostatných výstavách se představovali L. Kryl, P. Čunderle, V. Kulhánek P. Forst, M. Pinkava. V letech 1981 a 1982 sklízel fotokroužek úspěchy v mapových okruzích Tesla a Bohemia, ale i v celostátních soutěžích Šumava 83 a AMFO 83. Od 10.11.1983 vystřídal ve vedení Vl. Kulhánka Pavel Forst. V roce 1984 měl fotokroužek 16 členů a tento rok byl z hlediska činnosti a dosažených výsledků jedním z nejúspěšnějších. V roce 1986 byla uspořádána výstava „Litovelsko našima očima“, roku 1989 si fotokroužek připomenul 40. výročí založení, uspořádal výstavu a svolal pamětníky. Velkou výstavou pod názvem „Mít rád své město“ se prezentoval v roce 1990 Ladislav Kryl, který po členské výstavě roku 1992 převzal vedení fotokroužku. V roce 1994 tvoří fotografie tohoto autora obrazovou přílohu ke knize Lubomíra Šika - Litovelské paměti.

K padesátému výročí byla v březnu 1998 uspořádána výstava a vydána brožura se stručnou historií fotokroužku.


rok 1986
zleva Jaroslav Petráš, Antonín Chrudina, Ladislav Kryl, Miroslav Pinkava, Pavel Čunderle, Antonín Kocián, Vladimír Janek, Jiří Jeřábek

Dnešní fotoklub byl ustaven v březnu 2000 na první schůzce Studia Ateliér, jehož je klub součástí a navázal tak na systematickou činnost a úspěchy dřívějšího fotokroužku. Ve vedení fotoklubu pokračoval Ladislav Kryl.


rok 2001
zleva: Ladislav Kryl, Hana Tabery, Petr Lakomý, Jaroslav Petráš, Petr Vojanec, Petr Dolinský, Eduard Ullmann, Miroslav Pinkava, Pavel Čunderle
dole: Slavomír Smýkal

K těm, kteří zažili úspěchy dřívějšího fotokroužku se přidali noví, mladí členové. Ti se pak zasloužili o „znovuvzkříšení“ černobílé fotografie, a to společnou rekonstrukcí klubové fotokomory. Pro mladé a nově příchozí členy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti, proběhl v roce 2003 kurz výtvarné fotografie, který vedli fundovaní lektoři (např. M.Valušková , V.Kopka, J. Štreit). Ze spojení zkušeností a tvůrčího elánu se během těchto let zrodila celá řada velkých a úspěšných výstav, na nichž se Fotoklub prezentoval buď kolektivně, nebo se jednotliví členové představili individuálně (Ladislav Kryl, Jaroslav Petráš a Petr Dolinský v r. 2001, Miroslav Pinkava a Petr Vojanec v r. 2002, Jaroslav Petráš a Miroslav Pinkava v roce 2003). Klubová kolekce fotografií, která byla v roce 2003 vystavena v Litovli, byla natolik zdařilá, že o fotografie projevila zájem i okolní města. Proběhly tak úspěšné reprízy v galeriích v Uničově, Svitavách a Poličce i na Slovensku v Revúci.

30. října 2003 se nečekaně uzavírá život Ladislava Kryla.

Od roku 2004 je vedením fotoklubu pověřen Petr Dolinský. Současný fotoklub připravuje několikrát ročně výstavy ve výstavní síni Městského klubu Litovel - klubové (v letech 2005, 2007 a 2008) nebo autorské (retrospektivní výstava Ladislava Kryla a výstava Hany Tabery v r. 2004, Jaroslav Petráš v r. 2005, Miroslav Pinkava a Pavel Čunderle st. a ml. v r. 2006, Tomáš Hlavinka, Petr Vojanec a Eduard Ullmann v roce 2007). V letech 2002 až 2007 byly pravidelně práce členů fotoklubu prezentovány i na fotopanelu přímo ve vestibulu Litovelské radnice. Členové se každoročně účastní Národní soutěže AMFO ve Svitavách - nejvíce úspěšní zde byli Jan Němec a Petr Vojanec. Fotoklub se od roku 2004 zapojuje do mapového okruhu Blatenská růže a v letech 2005 a 2007 do letních fotofestivalů v Moravské Třebové. Někteří fotografové pak pořádají mimo Litovel i samostatné autorské výstavy – např. Miroslav Pinkava v galeriích v Lošticích a Lanškrouně v r. 2005, Jaroslav Petráš v galerii v Moravské Třebové a Tomáš Hlavinka na zámku v Náměšti na Hané v r. 2006, Jiří Hlavinka v Olomouci a v galerii v Moravské Třebové a Miroslav Pinkava v Kostelci na Hané v roce 2007. Celoročně a to již čtvrtým rokem ukazují své fotografické práce postupně všichni členové klubu v prostorách Domova důchodců v Moravské Třebové.

S příchodem některých nových členů přichází i nové nápady v prezentaci a propagaci fotoklubu na Litovelsku. Od roku 2006 se jedná o jakési drobné, ale stálé, jednotlivými autory obměňované, výstavy v restauracích regionu: hostinec v Haňovicích, restaurace U Tří zlatých trojek ve Třech Dvorech a restaurace U Dvou císařů v Uničově.
Dalším počinem v novodobější historii byla celostátní fotosoutěž L. Kryla, vyhlašovaná od roku 2004 do roku 2007 litovelským fotoklubem k uctění památky svého bývalého vedoucího.


rok 2005
zleva stojící: Jiří Hlavinka, Eduard Ullmann, Tomáš Hlavinka, Hana Tabery, Pavel Čunderle, Petr Vojanec
zleva sedící: Martin Křivák, Petr Dolinský, Jaroslav Petráš, Lenka Doláková, Miroslav Pinkava

V roce 2006 uskutečnil fotoklub Litovel první větší fotografický projekt ve své šedesátileté historii - projekt „Litovelsko a jeho lidé“. Vznikl z podnětu dlouholetého klubového přítele fotografa Jindřicha Štreita. Premiérová výstava projektu, který se věnoval zachycení života ve městě a okolí, proběhla v litovelské výstavní síni v červnu 2006. Následovaly reprízy v litovelském Gymnáziu, Uničově, Pardubicích, Hradci Králové, Moravské Třebové, Svitavách, Poličce,… Celá akce byla podpořena vydáním vůbec 1. klubové publikace - jakýmsi katalogem projektu.

A tak i díky tomuto projektu se stal rok 2006 do té doby nejbohatším v činnosti a výstavnictví litovelských fotografů. Jeho členové zorganizovali, nainstalovali a uskutečnili na dvacet klubových či autorských výstav po celé ČR.

V rámci 60. výročí založení Fotoklubu Litovel v roce 2007 byl uskutečněn druhý projekt „60let Fotoklubu Litovel“. Tento projekt představil fotografickou tvorbu členů od počátků vzniku Fotoklubu Litovel až po současnou tvorbu. Fotografie byly vystaveny nejenom v Litovli (Muzeum, Městský klub, Gymnázium), ale i v různých městech České republiky např. v Bílé Lhotě, Moravské Třebové, Olomouci, Pardubicích, Poličce, Svitavách, Uničově, …

Rok 2007 byl dosud nejbohatším v éře výstavnictví litovelských fotografů. Jeho členové uskutečnili přes 30 klubových a autorských výstav na 17 místech po celé ČR.

Dnešní fotoklub má přes 20 členů a schází se pravidelně 2x za měsíc ve vlastní klubovně, která je zároveň fotokomorou i fotoateliérem. Členové jsou nejen Litoveláci, ale mnozí dojíždějí z blízkého, či vzdálenějšího okolí (z Olomouce či Mohelnice). Někteří pracují výhradně s barvou, jiní zase pouze černobíle. Stále však přibývá těch, kteří vedle barevného negativu či digitálního záznamu zkouší tvořit černobíle. Paleta technik a žánrů je tak opravdu široká. Přínosem je, že mladí členové navštěvují školu výtvarné fotografie v Olomouci.

Fotoklub je otevřen všem zájemcům o tvůrčí fotografii a je schopen zajistit výstavy svých členů také mimo Litovel.


rok 2007
zleva stojící: Martina Štěpánková, Petr Martinek, Lenka Doláková, Radek Opluštil, Zdeněk Diviš, Jiří Hlavinka, Jana Bednářová, Petr Vojanec. Z leva klečící: Miroslav Pinkava, Pavel Čunderle st., Jaroslav Petráš, Petr Dolinský, Eduard Ullmann, Pavel Čunderle ml., Tomáš Hlavinka


Historie členské základny fotoklubu


Od roku 2008 jsou aktivity Fotoklubu Litovel k dohledání na tomto webu, a to v sekcích "Činnost fotoklubu" a "Ze světa fotografie"Napsat autorovi: Zdeněk Diviš | 23. 01. 2012 | 5366 přečtení | Komentářů: 145 | Přidat komentář | Vytisknout článek
Společná galerie
Výběr fotoklubu

zobrazení: 26921
Náhodné galerie
INDIE
Každodenní život 1.
zobrazení: 3827
Od soumraku po úsvit
jemný písek až ze Sahary dopomohl vytvořit tento
zobrazení: 4804
Změněné galerie
Litovel v zimě
Morový sloup s radnicí
zobrazení: 21204
Pavel Dačický
České Švýcarsko
zobrazení: 32851
Výběr fotoklubu

zobrazení: 26921

Verze webu 1.1 těchto stránek vytvořená prostřednictvím phpRS. Stránky jsou neustále vy vývoji a budou se nejen vizuálně měnit. Omluvte případné chyby v načítání. Za fotoklub přeji dobré světlo ... admin krivi :-)